Закінчити рівняння :

a)K + HCl =

b) ZnO H2SO4=

c)MgO+Cp2

d)H2O+SO2=

2.Який тип зв. язку :Сl2,SiF4,LiI?

3. Здійснити перетворення Fe=>FeO=>FeSo4=....

4. Знайти C.O. в речовинах: SiH4,SO2,N2O3,BaO, CaS

5 . Закінчити рівняння :

a)Fe2O3+SO3= ;

b)ZnO+H3PO4=>

c)FeCl2+NaOH=>...

6.Задача. На натрій сульфат масою 120 г. подіяли барій хлоридом .Яка аса солі випала в осад ?